02363-747-424
Lô 14, Khu nhà hàng số 2
Đường Võ Nguyên Giáp, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
MAP
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ số điện thoại: 0932-697-620